<
pl en de
slider_1 slider_2 slider_3 slider_4 slider_5 slider_6 slider_7 slider_8 slider_9
 

Witamy na naszej stronie


Gdańsk 29.11.2016r.

INFORMACJA OPROJEKCIE 2.2.1
*informacja

Zajmujemy się produkcją na zamówienie elementów z tworzyw sztucznych używanych w przemyśle przetwórczym, chemicznym, instalacjach produkcyjnych, pomocniczych, wywiewowych, odpylających, jako wypełnienia usypowe kolumn, bioreaktorów, płuczek.

<
UWAGA: Nowy produkt

Pierścienie Palla 80x80 wzmocnione –z obrączką
Pierścienie Bialeckiego 50x50
powierzchnia: 155m2/m3, ilość: 8980szt/m3 (układane)

  Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Podniesienie potencjału konkurencyjnego, dzięki redukcji energochłonności procesu produkcyjnego i wprowadzeniu innowacyjnych produktów w miejscowości Dzierżążno”.

Pierścienie wykorzystuje się w kolumnach reakcyjnych przemysłu chemicznego ,instalacjach odpylających, odgazowujących oraz dezodoryzacyjnych. Zwiększają powierzchnię czynną czynników w reakcjach chemicznych. Innowacyjność konstrukcji pierścieni pozwala na ich łączenie w pakiety o potrzebnych wymiarach bez konieczności spawania. Konstrukcja pierścienia objęta
zastrzeżeniem patentowym RP nr 216227.
  
Pierścienie Palla 80x80 wzmocnione –z obrączką
Pierścienie Palla 80x80 wzmocnione –z obrączką
powierzchnia: 85m2/m3, ilość:1600szt/m3 (luzem)


 Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Podniesienie potencjału konkurencyjnego, dzięki redukcji energochłonności procesu produkcyjnego i wprowadzeniu innowacyjnych produktów w miejscowości Dzierżążno”.

Pierścienie wykorzystuje się w kolumnach reakcyjnych przemysłu chemicznego (np. produkcja sody metodą Solvaya) ,instalacjach odpylających, odgazowujących oraz dezodoryzacyjnych. Zwiększają powierzchnię czynną składników w reakcjach chemicznych . Kształt pierścieni wg nowego wzoru powoduje większą wytrzymałość i mniejsze "ugniecenie " pierścieni w kolumnie , co poprawia przepływy medium, trwałość i pozwala na mniejszą częstotliwość wymiany pierścieni .Konstrukcja pierścienia objęta
wzorem użytkowym RP nr 68561.
 
  
Pierścienie Palla 25x25
Pierścienie Palla 25x25mm
powierzchnia: 245m2/m3, ilość: 52000szt/m3 (luzem)


 Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Podniesienie potencjału konkurencyjnego, dzięki redukcji energochłonności procesu produkcyjnego i wprowadzeniu innowacyjnych produktów w miejscowości Dzierżążno”.

Pierścienie wykorzystuje się w kolumnach reakcyjnych przemysłu chemicznego ,instalacjach odpylających, odgazowujących oraz przede wszystkim przy oczyszczaniu wody pitnej. Zwiększają powierzchnię czynną składników w reakcjach chemicznych . Kształt pierścieni Palla zwiększa wytrzymałość mechaniczną pierścieni w stosunku do stosowanych wcześniej pierścieni Białeckiego. Pierścienie posiadają
atest PZH nr HK/W/0584/01/2016 dla stosowania do wody pitnej.

 

Kontakt

Tel: 58 309 90 41
Tel: +48 502 370 385
Fax: 58 304 74 26
e-mail: lcs@lcs24.pl

ul. II Brygady 218
80-180 Gdańsk

GALERIA

Galeria
cien

LCS spółka z o. o.    80-180 Gdańsk      ul. II Brygady 218      Tel: 58 309 90 41   Fax: 58 304 74 26

-->